TEEN TOP – Beo dai may troi, 틴탑 – Beo dai may troi, Music Core 20121208☞ Did you enjoy this video? Plz click “like”!

☞ For more awesome videos, subscribe our channels!! Daily update available!

☞ Watch more clips of TEEN TOP

공식홈페이지 http://www.imbc.com/broad/tv/ent/musiccore/index.html
방송시간 SAT, 16:10 ~
TEEN TOP – Beo dai may troi, 틴탑 – Beo dai may troi, Show! Music Core(쇼! 음악중심), EP337, 2012/12/08, MBC TV, Republic of Korea

source

44 Replies to “TEEN TOP – Beo dai may troi, 틴탑 – Beo dai may troi, Music Core 20121208”

  1. Oh my gosh,hát cái kiểu gì vậy…hjhj nhưng vẫn thấy sự nổ lực của mấy bạn rất nhiều, tiếng Việt rất khó đấy.
    vietnamese learn very difficult

  2. Cũng 6vnăm rồi nhỉ. Giờ mở lên xem lại cảm xúc vẫn y như ngày đó. Họ hát bằng tất cả tấm lòng. Còn fan thì cỗ vũ và hát theo. Ko khí ko còn gì để diễn tả được!

Comments are closed.